Видове завеси

Романтичен стил – малко по-нетрадиционно изпълнение с допълнителни декоративни завеси по форма.
Тънките завеси са от прозрачен воал на раета ,обработени с перделък в горния край.
Пред тях на втори корниз са поставени т.нар. интериорни завеси от плътна материя.Те са обработени под формата на триъгълник и са захванати посредством метални халки.

Комбинация от класически завеси и римски щори. Материите са тънки воали с вертикално и хоризонтално ориентирани раета. Модерният стил е подчертан с големия набор на завесата, който се постига чрез перделъка и дължината на пердето, която е доста по-голяма от традиционната.

Два реда японска стена в контрастни цветове, обединявани от еднотипен бордюр в долния край. Големината, цвета и материята , от която е изработен, съвпада и при двете японски стени.
Тънката завеса е с оловна нишка и стандартен перделък – набор 2:1
Завесите при японската стена се захващат чрез куки и халки към корниза.

В този случай имаме 3 вида завеси:
– плътна ,която е захваната чрез метални халки;
– японска стена ,която е захваната чрез улеи;
– тънка завеса, захваната по традиционния начин – чрез куки.
Обединява ги материята и цвета на японската стена и бордюра на тънката и плътната завеса, който съвпада с цвета на стените.

Римските щори декорират плътно двата прозореца, като бордюра в долния край съвпада като цвят с раето от интериорната завеса.
Тук е намерено по-нетрадиционо решение за плътната завеса – тя частично закрива прозореца и дължината й продължава по пода, около 25- 30 см. В горната част е обработена с метални халки ,през които преминават декоративните ленти ,които играят ролята на куки. Декоративните лентички са изработени от същата материя и цвят като бордюра на римските щори.

Отново комбинация на римски щори и интериорни (плътни) завеси. Тук завесите са изработени от два различни  вида плат, свързан помежду си. Плътната завеса е захваната чрез метални халки с корниза. Дължината е стандартна – 1-2 см над пода.

В този случай имаме допълнително оформен бордюр по форма, който сам по себе си е самостоятелно прикачен към отделен корниз , чрез гайки изработени от същата материя.Цвета на бордюра и материята съвпадат с този на бордюра на основното перде. Дължината на завесата и в този случай е по-голяма от тази на разстоянието под – таван, така че се постила по пода. В горния край са оформени с перделък .

В този случай имаме комбинация от римски щори и класически завеси от две части. Римската щора е завършена с бордюр в същия цвят като вътрешната завеса. Двете завеси са свързани в горния край, прикрепени са към корниза посредством гайки , които се промушват през метални халки.

Комбинация на римска щора и завеса. Плътната завеса е декорирана с бордюр – воал с къдри. В зависимост от желанието големината и броя на къдрите (воали) може да бъде различна.Подходящ вариант за дневни.

Стандартно изпълнение. Прозорецът е декориран само с тънка завеса. Корнизът е плътно към стената и закрит с бленда. Дължината на пердето отново е по-голяма от разстоянието таван – под.

Плътната завеса е двойно загъната, така че да се получи по – малък лицев бордюр от по-тъмен цвят материя. Бордюрът и декоративната лента за захващане на пердето към стената е от същата материя и цвят.
На втория корниз е мястото на японската стена в цвят близък до цвета на декоративните ленти.
На трети корниз е разположена тънката завеса с набор 2:1 ,който е постигнат с помощта на стандартен перделък. Тук платът е без оловна нишка и за по-добър завършек на подгъва е направен 20 – сантиметров подгъв от по-плътна материя.

Плътната завеса е от две части – два вида плат ,които са зашити по цялата си дължина и ширина. Пришит е декоративен колан за захващане на завесата към стената. В горната си част са оформени с перделък. Тънката завеса е с оловна нишка в подгъва.

Характерното в този случай е нетрадиционният набор – във формата на три плохи, който се постига изцяло чрез перделъка. Завесата се захваща за корниза чрез метални халки.
Дължината на тънката завеса е стандартна – 2 см над пода ,а плътната се разстила по пода.
За да не прозира перделъка при тънките завеси ,често в горната част се оформят с бордюр в по-тъмен нюанс (както е в случая).

В този случай прозорецът е декориран с два типа тънки пердета в близки нюанси. При корниза пердетата са захванати с набор, допълнително обработен.

Плътната завеса е с бордюр, изработен от контрастен цвят ( същия като римската щора). Бордюрът завършва с набор и се захваща чрез метални халки към корниза.

Pin It on Pinterest